فروشگاه آسیا

تلفن تماس: ۶ – ۳۲۲۲۴۴۴۵ (۹۸۵۱+)

دفتر مهندسی فروش پروژه – مهندس مقداد حکیمی

۳۲۲۳۹۹۵۸ (۹۸۵۱+)

نمابر: ۳۲۲۲۳۹۱۳ (۹۸۵۱+)

آدرس: خراسان رضوی، مشهد، خیابان شهیداندرزگو(خسروی‌نو سابق)، پلاک ۲۳۰ و ۲۳۲

فهرست برخی مشتریان
فروشگاه آسیا طی سالیان متمادی یکی از تامین کنندگان مهم تجهیزات مورد نیاز انتقال آب و تامین انرژی بوده است. فهرست برخی از مشتریان و پروژه های ما به شرخ ذیل است:
۱٫ بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی ارتش – لشکر ۷۷ خراسان
۲٫ بیمارستان سینا
۳٫ بیمارستان امام رضا علیه السلام
۴٫ بیمارستان قائم
۵٫ مجتمع مسکونی هواپیما سازی حسا
۶٫ مجتمع مسکونی پامچال
۷٫ مجتمع تجاری وصال
۸٫ برج تجاری اقامتی دفتر هواپیمایی
۹٫ مجتمع تجاری ایرانمهر
۱۰٫ خوابگاه دخترانه ۴۰۰ تختخوابی
۱۱٫ خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی
۱۲٫ ساختمان شورای شهر مشهد
۱۳٫ ساختمان جدید تامین اجتماعی
۱۴٫ ساختمان آب منطقه خراسان

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

موضوع

پیغام

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit