یکی از مهمترین مسائلی که در نگهداری پمپ ها باید در نظر داشت راه اندازی صحیح آن است. اشتباه در راه اندازی می تواند سبب آسیب دیدن پمپ و کاهش عمر آن و عدم تامین هد و دبی مورد نظر گردد. در این مقاله به برخی از این موارد مهم پرداخته می شود:

  • کنترل نصب: حتما بایستی پمپ بصورت صحیح نصب شده باشد. نحوه اتصال لوله ها و تجهیزات بر کارکرد پمپ تاثیر مستقیم دارد. در بعضی موارد نظیر پمپ های خطی، دهانه مکش و رانش شبیه یکدیگر است که حتما بایستی به هنگام نصب دهانه ها بدرستی تشخیص داده شوند. تابلو برق نصب شده برای پمپ نیز باید حتما تجهیزات حفاظتی مناسب را داشته باشد.
  • هواگیری و پرکردن پمپ از آب: برای شروع به کار پمپ، پمپ بایستی پر از آب باشد. برای این منظور در صورتی که در لوله مکش پمپ شیر قطع و وصل وجود دارد آن را بایستی کاملا باز کرد و سپس شیر هواگیری که در قسمت بالای پوسته قرار گرفته را باز نمود و از آنجا به داخل پمپ آب ریخت. پس از لبریز شدن پمپ از آب باید پیچ هواگیری محکم بسته شود. البته اگر سطح منبع مکش بالاتر از پمپ باشد با باز نمودن شیر مکش و هواگیری پمپ خود به خود پر می شود. در صورتی که منبع مکش پایین تز از پمپ باشد بایستی بکمک یک شیر یکطرفه از خالی شدن آب لوله مکش جلوگیری نمود.
  • راه اندازی: برای روشن کردن پمپ بایستی در ابتدا شیر خروجی از پمپ کاملا بسته باشد و سپس به آرامی شیر را تا رسیدن به هد و دبی مورد نظر باز نمود. توجه شود که نباید شیر قسمت خروجی پمپ، مدت زمان زیادی پس از به کار افتادن پمپ بسته بماند زیرا در این صورت پمپ به شدت گرم شده و کیفیت قطعات آن به مرور زمان کاهش می یابد. از شیر قرار گرفته در قسمت مکش به هیچ وجه نباید جهت کنترل هد و دبی استفاده نمود.
  • pump01

کنترل جهت چرخش: پس از راه اندازی اولیه باید مطمئن شد که جهت چرخش پمپ صحیح است. برای این منظور معمولا فلشی روی پمپ وجود داردکه باید با جهت چرخش فن پشت موتور و یا کوپلینگ (در صورت وجود) یکسان باشد. در صورتی که جهت چرخش صحیح نبود در مورد پمپ های سه فاز بایستی جای دو فاز را با یکدیگر عوض کرد. در صورت چرخش نادرست پمپ، پمپ آمپراژ زیادی مصرف می کند و همچنین نمی تواند هد و دبی مورد نیاز را تامین نماید.

  • کنترل پارامترهای هیدرولیکی: بعد از راه اندازی پمپ مقدار پارامترهای هیدرولیکی شامل فشار مکش، فشار رانش، مقدار دبی و آمپر مصرفی باید کنترل شوند. اندازه گیری مقدار فشار رانش و آمپر مصرفی به نسبت اندازه گیری سایر پارامترها ساده تر هستند و عملاً اهمیت بیشتری دارند. همچنین پمپ نباید صدای اضافی داشته باشد و از نظر ارتعاشاتی نیز باید در ناحیه ایمن کار نماید. پس از گذشت نیم ساعت از کارکرد پمپ لازم است دمای محفظه بیرینگ ها اندازه گیری شود تا از عدم داغ شدن محفظه اطمینان حاصل گردد.
  • خاموش نمودن پمپ: برای خاموش کردن پمپ بایستی شیر خروجی را به آرامی بست و سپس پمپ را خاموش کرد.در صورتی که احتمال راکد ماندن آب داخل پمپ وجود داشته باشد که باعث ایجاد رسوب گرفتگی در پمپ گردد بایستی شیر ورودی به پمپ هم بسته شده و کل آب داخل پمپ از طریق پیچ پایینی پمپ تخلیه گردد.
  •   pump03pump02