در دنیای پرشتاب کنونی که همگی شرکت های صنعتی درگیر رقابت نفس گیر با یکدیگر هستند و سعی بر آن دارند که با تبلیغات وسیع کالای خود یا انواع روش های تخفیف در فروش ذهن مشتریان را بخود مشغول سازند، یافتن سازمان هایی که بخواهند از طریق افزایش رضایت مندی مشتریان در درازمدت به تبلیغ کالای خود بپردازند مشکل است.

شرکت پمپ ابارا با دیدگاه “قدم برداشتن با مشتریان” سعی بر آن دارد از اولین مراحلی که مشتری برای خرید کالا تصمیم می گیرد او را در مراحل انتخاب بهترین محصول از نظر کیفیت و عمر کاری و نیز از دیدگاه مصرف انرژی و هزینه برق یاری نماید تا بهترین انتخاب را صورت دهد و پس از خرید کالا نیز با مشتریان برای فراهم آوردن بهترین شرایط بهره برداری و رفع سوالات و ایرادات احتمالی در نصب همراه می ماند تا همیشه به شعار اصلی خود وفادار مانده باشد: