دیزل ژنراتور

فروشگاه آسیا سابقه ای طولانی در عرضه و تامین انواع تجهیزات تامین برق برای مجتمع های مسکونی و مجتمع های تجاری اداری دارد. تامین برق به موارد اضطراری منحصر نمی شود و در مواردی که دسترسی به شبکه سراسری توزیع میسر نیست کاربرد دارد.