لجن‌کش SSI

قابلیت ها و موارد استفاده 

خروجی ۳ اینچ قابل حمل و برتر از پمپ های اروپایی برای اولین بار در ایران

پروانه SSI

 قابلیت انتقال سیال به صورت خشک و مستغرق

 قابلیت ساخت در دو مدل ۱۴۰۰ و ۲۸۰۰ دور

قابلیت انتقال به صورت خطی، مکشی، انتقالی یا ایستگاه

  

 • SSI-A : با توجه به نوع فلنچ های مربوطه برای انتقال لجنها و سیالات از کناره تانک سپتیک مورد استفاده قرار می گیرد.
 • SSI-B : با توجه به نوع فلنچ های مربوطه برای انتقال لجنها و سیالات بصورت مستغرق و یا توسط لوله و سوپاپ از داخل مخزن مورد استفاده قرار می گیرد.
 • SSI-C : با توجه به نوع فلنچ های مربوطه برای انتقال لجنها و سیالات خورنده که بـه بدنـه پمپ صدمه می زنـند مــورد استفـاده قرار می گیرد ، بصـورتیکه پرشدن حوضچه های سپتیـک ازلجنهای خورنده و فرارسیدن زمان تخلیه پمپ توسط سیم بکسلهای راهنما به فلنچ مخصوص متصل شده و پس از تخلیه لجن از فلنچ جدا شده و دور از مواد خورنده قرار می گیرد.
 • قابلیت ساخت با انواع پروانه های مخصوص ، برای انتقال انواع لجن
 • SSS : با پروانه کانالی و غیرقابل انسداد برای انتقال کلیه لجنهای معمولی دارای مواد جامد و معلق.
 • SSP : با پروانه ماردونی برای انتقال لجنهای حاوی کودهای شیمیایی ، مواد زائد سنگبریها ، لجنهای حاوی مواد له شده در مایعات قابل مصرف می باشد.
 • SSI : با پروانه های غیرقابل انسداد برای انتقال موادی که زبری متوسط داشته و به آسانی مجاری را مسدود می کند ،مـورد استفـاده قرار میگیـرد. ( هماننـد سپتیکهـا ، مواد زائدسنگبریهـا پس آب کشتارگاهها و … )
 • SSI-D : با پروانه نیمه باز غیرقابل انسداد با تیغ مخصوص از الماس و درپوش پمپ مناسب برای قطعه قطعه کردن (Grinding) لجنهای ریشهای و معمولی مانند کشتارگاهها و بیمارستانهاو … بکار می رود.
 • با توجه به پروانه گردابی آن برای انتقال لجنهای حاوی مواد جامد معلق ، لجنهای SSC : حاوی مواد الیافدار ، لجن های کارگاه های گونیبافی ، کشتارگاه های طیور و … مورد استفاده قرارمیگیرد.
 • SSO : بــا پروانــه مخصوص سفارشــی بــرای انتقـال لجنهــای مخصـوص مـورد استفـاده قـرار می گیرد.

 

 

 ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش SSI

 شماره قطعه نام شماره قطعه  نام 
۱ کابل ۱۵ متری ۱۸  اورینگ ۵/۲×۷
۲  لاستیک محافظ کابل ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20 
۳  روبنده کابل گیر  ۲۰  سیل مکانیکی روغن FA-20 
۴  پیچ آلن استیل ۲۵×۸  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۶  دسته پمپ  ۲۳  اورینگ ۷/۲×۵/۱۰۴ 
۷  درپوش موتور  ۲۴  محفظه پمپ 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۵  پیچ آلن استیل ۳۰×۶ 
۹  اورینگ ۳×۱۴۴  ۲۶  پروانه چدنی I 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۷  مهره پروانه ۱۲ 
۱۱  شفت و روتور کامل  ۲۸  واشر کاغذی I 
۱۲  خار پروانه  ۲۹  درپوش پمپ 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵  ۳۰  سه پایه  
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۱  پیچ شش پر استیل ۴۰×۸ 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۲  پیچ استیل ۱۶×۵ چهار سو
۱۶  پوسته موتور   ۳۳  پیچ شش پر استیل ۲۵×۶ 
۱۷  پیچ آلن استیل ۱۲×۸     

لجن کش I-15-GD

مخصوص انتقال سیالات حاوی مواد ریشه ای والیافی معلق بدون مواد ساینده

موارد استفاده:

 پمپ لجنکش مدل I -15 – GD با ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژهای ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت با پروانه مخصوص مجهز به تیغه برنده برای انتقال لجن هـای حـاوی مـواد معلق ریشـه ای و الیافـی بـدون مواد ساینـده طراحی و ساخته شده است.

 مشخصات پمپ :

 • بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چـدن داکتیــل با آلیاژ GGG40 ساختـه شــده کـه در مقابـل ضربه وخوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
 • استفاده از شفت و پیچهای استنلس استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنـگ زدگی و خوردگـی را دارا میباشند.
 • دارای پروانه از جنـس چدن داکتیل و از نوع ( Vortex ) نیمه باز با نصب تیغـه برنـده.
 • استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا بـرده است.
 • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنهـا انباشته از روغـن مخصوص است و امکان بازدیــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پیچ آلــن نمره ۸ میسـر است.
 • درکلیه پمپهای اسپیکو از کابل مخصوص لاستیکی از نوع H07RN8-F برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول درسیال و همچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنها استفاده شده است.
 • استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
 • کلیه قطعات ریخته گـری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گری شـده خـود را توسـط رزیـن مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • استفاده از رتورو استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیلهای مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.
 • دارای درپوش پمپ نیترات شده مخصوص جهت کمک به تیغه های برنده.
 • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد که شمـاره شناسایی پمپ محسـوب میگـردد و روی بدنـه پمپ در قسمت فوقانی حکاکی شده است کـه این شماره مشخص کننده پرونـده ساخت وشناسنامه فنی این پمپ می باشد و مدارک آن

  پروانه I-15-GD

  در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
 • دارای ضمانتنامه ۶ ماهه بر اساس مندرجات داخل ضمانتنامه.
 • قابلیت نصب و راه اندازی با تابلوهای هوشمند و الکترونیکی اسپیکو.
 • قابلیت نصب با فلنچهای مخصوص همانند پمپهای سوپراسپیکو.
 • استفــاده از روغـن مخصـوص خوراکـی بـرای جلوگیـری از آلـودگـی محیــط زیست بــراســاس استاندارد IEC-60335-1 .

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش I-15-GD

شماره قطعه نام  شماره قطعه  نام 
 ۱  کابل ۱۵ متری ۱۸  اورینگ ۲×۹
۲  لاستیک محافظ کابل  ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20 
۳  روبنده کابل  ۲۰  سیل مکانیکی روغن FA-20 
۴  پیچ آلن استیل ۲۵×۸  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۶  دسته پمپ  ۲۳  اورینگ ۷/۲×۵/۱۰۴ 
۷  درپوش پمپ  ۲۴  محفظه پمپ I 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۵  پیچ آلن استیل ۳۰×۶ 
۹  اورینگ ۳×۵/۱۳۸  ۲۶  پروانه چدنی I-GD 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۷  مهره پروانه 
۱۱  شفت و روتور کامل I  ۲۸  واشر کاغذی I 
۱۲  خار پروانه  ۲۹  درپوش پمپ GD 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵  ۳۰  سه پایه سه اینچ 
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۱  پیچ شش پر استیل ۴۰×۸ 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۲  پیچ استتیل ۱۶×۳ 
۱۶  پوسته موتور  ۳۳  پیچ شش پر استیل ۲۵×۶ 
۱۷  پیچ آلن استیل ۱۲×۸     

لجن‌کش I-15

مخصوص پمپاژ لجن های معمولی

موارد استفاده:

 برای استفاده درمهندسی فاضلاب، دفع آبهای زائد و فاسد صنعتی، خانگی و تصفیه خانه ها ، انتقال کودهای شیمیایی ،‌ مواد زائد سنگبریها ، انتقال مایعات با آلودگی زیــاد و حــاوی ذرات ساینــده ، انتقــالآبهای حاوی شـن و ماسـه کـه دارای ذراتـی به قطـر حداکثـر ۲۵ میلیمتـر را داشته باشنـد ، انتقـال مـوادی که زبری متوسطی دارند و باعث مسدود شدن مجاری می شوند و انتقال مواد لـه شـده در مایعـات بکار گرفته می شوند.

 مشخصات پمپ :

 • پمپ لجنکش مدل I ب ا ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژهای ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت برای انتقال لجن های معمولی و انتقال مایعات با آلودگی زیاد و حــاوی ذرات ساینده و همچنیــن سپتیـک و فاضلابهــا ، طراحــی و ساخته شده است.
 • I15-GD : با پروانه نیمه باز غیرقابل انسداد با تیغ مخصوص از الماس و درپوش پمپ مناسب برای قطعه قطعه کردن (Grinding) لجنهای ریشهای و معمولی مانند کشتارگاهها و بیمارستانهاو … بکار می رود.
 • بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چدن مخصوص داکتیل ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
 • استفاده از شفت و پیچهای استنلس استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی را دارا باشند.
 • پروانه پمپ از نوع سانتریفوژ نیم باز می باشد که کیفیت بالایی در انتقال لجن های مخلوط با مواد جامد را داراست.
 • استفاده از سیلهای مکانیکی ضدسایش (سیلیکون کارباید) با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص است و امکان بازدیــد روغــن داخــل آنــرا توسـط پیچ آلــن نمره ۸ میسـر است.
 • پروانه پمپ از نوع جریان گردابی میباشد که کیفیت بالایی را در انتقال لجنهای مخلوط با مواد جامد دارا می باشد.
 • در کلیه پمپهای اسپیکو از کابل مخصوص لاستیکی از نوع EPDM و CPE برای استقامت زیاد در مقابل رطوبت و نمکهای محلول درسیال و همچنین محیط اسیدی و یا بازی لجنها استفاده شده است.
 • استفاده از رنگ اپوکسی مخصوص (رنگ مخصوص بدنه کشتی ) در تمام قطعات چدنی برای مقاومت بیشتر در مقابـل خـوردگی و زنگ زدگـی.
 • کلیه قطعات ریخته گری شده توسط متخصصین آلیاژ سازی شده تا مک و سوسه در قطعات وجود نداشته باشد ، با این وجود شرکت اسپیکو کلیه قطعات حسـاس ریخته گـری شده خـود را تـوسـط رزین مخصوص ، نشتی گیری می نماید تا بدینوسیله درصد نفوذ آب به داخل الکتروموتور به صفر برسد.
 • استفاده از رتور و استاتورهای ایتالیایی با سیم پیچی مخصوص همراه با اورلود حرارتی در مدلهای تکفاز و همچنین استفاده از خازن و سیلهای مکانیکی ساخت کشور ایتالیا.
 • کلیه تولیـدات اسپیکـو دارای یک سریال مشخص می باشنـد کـه شمــاره شناسایــی پمـــپ محســوب میگردد و روی بدنـه پمـپ در قسمـت فوقـانـی حکاکــی شـده است کـه ایـــن شمـاره مشخص کننـده پرونـده ساخـت وشناسنامـه فنی ایـن پمپ میباشد و مدارک آن در بایگانی کنترل کیفیت کارخانه موجود است.
 • در صورتیکه بــرای محافظت پمپ از سیستمهـای کنترل ساختـه شـده در اسپیـکو استفـاده شـود، پمپ مربوطه شـشمـاه طبـق شـرایـــط منــدرج در ضمانتنامـه گارانتی بـوده و پنج سال خدمات پـس از فــروش

  پروانه I-15

  آن ضمانت می گردد.

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات لجن کش I-15

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
 ۱ کابل ۱۵ متری  ۱۸  اورینگ ۸
۲  لاستیک محافظ کابل  ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20 
۳  روبنده کابل گیر  ۲۰  سیل مکانیکی روغن FA-20 
۴  پیچ آلن استیل ۲۵×۸  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۶  دسته پمپ  ۲۳  اورینگ ۹۹ 
۷  درپوش پمپ  ۲۴  محفظه پمپ 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۵  پیچ آلن استیل ۳۰×۶ 
۹  اورینگ  ۲۶  پروانه چدنی I 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۷  مهره پروانه  
۱۱  شفت و روتور کامل  ۲۸  واشر کاغذی I 
۱۲  خار پروانه  ۲۹  درپوش پمپ 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵  ۳۰  سه پایه  
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۱  پیچ شش پر استیل ۴۰×۸ 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۲  پیچ استیل ۱۶×۳ 
۱۶  پوسته موتور  ۳۳  پیچ شش پر استیل ۲۵×۶ 
۱۷  پیچ آلن استیل ۱۲×۸     

لجن کش C-12

مخصوص‌پمپاژ لجن‌های الیافدار

موارد استفاده:

 با پروانه مدل جریان گردابی درمهندسی فاضلاب، دفع آبهای زائد و فاسد صنعتی، خانگی، سیلابها و دفع فاضلابهای کارخانجات پارچه بافی و مرغداریها و لجنهای حاوی موادریشه ای و الیافدار.

مشخصات پمپ :
 • پمپ اسپیکو مدل C12- ۲۸۰۰ دور در دقیقه و ولتاژهای ۳۸۰ ولت برای انتقال مایعات ولجنهایرقیق با محتوای مواد جامد به صورت گلوله ای ریشه دار و الیافی مانند خاکستر تکه های چوب و کاغذپلاستیک و یا تکه های پارچه طراحی شده است.
 • بدنه و پروانه و متعلقات اصلی پمپ از چدن مخصوص ساخته شده که در مقابل ضربه و خوردگی دارای مقاومت زیادی می باشند.
 • طراحی محفظه مخصوص برای سیلهای مکانیکی دوبل که جهت بالا بردن عمر آنها انباشته از روغن مخصوص شده است و امکان بازدید روغن داخل آنرا توسط پیچ آلن نمره ۸ در بغل و پایین میسر می سازد.
 • استفاده از سیلهای مکانیکی سیلیکون کارباید با کیفیت مناسب که عمر پمپ را بالا برده است.
 • استفاده از شفت و پیچهای استیل که مقاومت زیادی در مقابل زنگزدگی و خوردگی دارند.
 • قابل استفاده از تابلو مجهز به سیستم اورلود، کنترل فاز و فلوتر الکترونیکی و کنترل از راه دور.
 • در صـورت استفـاده از تابلـوهـای هوشمنـد اسپیکو چون هـمواره برق مصرفی پمپ از تابلو تامین میشود لذا هیچگاه پمپ بدون آب کار نمی کند، پس هر گاه پمپ بدون آب روشن شود به طور اتوماتیـک برق آن توسط تابلو قطع خواهد شد.
 • پروانه پمپ از نوع جریان گردابی میباشد که کیفیت بالایی را در انتقال لجنهای مخلوط با مواد جامـد را دارا می باشد.

  پروانه C-12

 
ابعاد پمپ
منحنی عملکرد
مشخصات فنی
مشخصات قطعات لجن کش C-12
شماره قطعه نام شماره قطعه نام
 ۱ کابل ۱۵ متری   ۱۹  سرامیک سیل روغن FA-20
۲  لاستیک محافظ کابل   ۲۰ سیل مکانیکی روغن FA-20 
۳  روبنده کابل گیر  ۲۱  سیل مکانیکی سیلیکون کارباید MG1-20 
۴  پیچ استیل ۲۵×۸  ۲۲  سرامیک سیل سیلیکون کارباید MG1-20 
۵  لاستیک آببندی کابل  ۲۳  اورینگ ۹۹ 
۶  دسته پمپ  ۲۴  واسطه پمپ 
۷  درپوش موتور  ۲۵  محفظه پمپ 
۸  واشر فنری بلبرینگ  ۲۶  پیچ آلن استیل ۴۰×۶ 
۹  اورینگ ۱۳۳  ۲۷  پروانه خورشیدی 
۱۰  بلبرینگ ۶۳۰۲  ۲۸  بوش پروانه C 
۱۱  شفت و روتور کامل  ۲۹  پیچ آلن استیل ۲۰×۸ 
۱۲  خار پروانه  ۳۰  واشر کاغذی I 
۱۳  بلبرینگ ۶۲۰۵ ۳۱  درپوش پمپ 
۱۴  کاسه نمد ۲۰×۴۰  ۳۲  سه پایه 
۱۵  سیم پیچ کامل  ۳۳  پیچ استیل ۴۰×۸ شش پر 
۱۶  پوسته موتور  ۳۴  پیچ استیل ۱۶×۳ چهار سو 
۱۷  پیچ استیل ۱۲×۸  ۳۵  پیچ استیل ۲۵×۶ شش پر 
۱۸  اورینگ ۸