کفکش S-25

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

 کفکش های S25 اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته می شود.

مشخصات پمپ :

 •  پمپهای مدل S-25 با دهانه خروجی ۳ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ۱۰% نوسان ولتاژ شبکه طراحی شده است.
 • ناگفته نماند که پمپ مدل S-25 با مشخصات ذکرشده نه تنها تاکنون در ایران ساخته نشده بلکه مشابه خارجی آن نیز در ایران عرضه نگردیده است و این یکی از افتخارات شرکت اسپیکو می باشد.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانه از آلمینیوم بـا آلیاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنـگنـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصـوص اسیدکــاری شــده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلـول در آب زیادی داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهـای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیمپیچی استانداردی که در محفظهای مخصوص قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده است کـه توسـط یـک جفـت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکیشده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود، پمپ مربوطه ششماه طبق شرایط مندرج در ضمانتنامه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گردد.

ابعاد پمپ

   

منحنی عملکرد

    

مشخصات فنی

   

مشخصات قطعات کفکش S-25

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۲۰ پوسته موتور
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۱ پیچ آلن استیل ۱۲×۸
۳ روبنده کابل گیر ۲۲ اورینگ ۷
۴ پیچ آلن استیل ۲۵×۸ ۲۳ سرامیک سیل
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۴ سیل مکانیکی
۶ دسته پمپ ۲۵ اورینگ ۹۹
۷ درپوش موتور ۲۶ محفظه پمپ
۸ خازن ۲۷ کاسه نمد ۲۰×۴۰
۹ مهره برنجی سیم ۲۸ پروانه کفکش ۳ اینچ
۱۰ لاستیک آببندی سیم ۲۹ مهره پروانه
۱۱ واسطه دینام ۳۰ درپوش پمپ
۱۲ واشر فنری بلبرینگ ۳۱ صافی فلزی
۱۳ اورینگ موتور ۳۲ پیچ استیل ۱۶×۵ چهارسو
۱۴ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۳۳ پیچ استیل ۲۵×۶
۱۵ شفت و روتور کامل ۳۴ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۶ خار پروانه ۳۵ واشر تخت ۲۲
۱۷ بلبرینگ ۶۲۰۵ ۳۶ واشر تخت ۶
۱۸ کاسه نمد ۲۰×۴۰ ۳۷ پیچ آلن ۵۰×۶
۱۹ سیم پیچ کامل  

 

 

 

کفکش S-20

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش های S20 اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته می شود.


مشخصات پمپ :

پمپهای مدل S-20 با دهانه خروجی ۳ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ۱۰% نوسان ولتاژ شبکه طراحی شده است.

ناگفته نماند که پمپ مدل S-20 با مشخصات ذکرشده نه تنها تاکنون در ایران ساخته نشده بلکه مشابه خارجی آن نیز در ایران عرضه نگردیده است و این یکی از افتخارات شرکت اسپیکو می باشد.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانه از آلمینیوم بـا آلیاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنـگنـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصـوص اسیدکــاری شــده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلـول در آب زیادی داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهـای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیمپیچی استانداردی که در محفظهای مخصوص قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده است کـه توسـط یـک جفـت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکیشده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود، پمپ مربوطه ششماه طبق شرایط مندرج در ضمانتنامه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گردد.
ابعاد پمپ
                   
منحنی عملکرد
 
           
مشخصات فنی
 
مشخصات قطعات کفکش S-20
شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۲۰ پوسته موتور
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۱ پیچ آلن استیل ۱۲×۸
۳ روبنده کابل گیر ۲۲ اورینگ ۷
۴ پیچ آلن استیل ۲۵×۸ ۲۳ سرامیک سیل
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۴ سیل مکانیکی
۶ دسته پمپ ۲۵ اورینگ ۹۹
۷ درپوش موتور ۲۶ محفظه پمپ
۸ خازن ۲۷ کاسه نمد ۲۰×۴۰
۹ مهره برنجی سیم ۲۸ پروانه کف کش ۳ اینچ
۱۰ لاستیک آببندی سیم ۲۹ مهره پروانه
۱۱ واسطه دینام ۳۰ درپوش پمپ
۱۲ واشر فنری بلبرینگ ۳۱ صافی فلزی
۱۳ اورینگ موتور ۳۲ پیچ استیل ۱۶×۵ چهارسو
۱۴ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۳۳ پیچ استیل ۲۵×۶
۱۵ شفت و روتور کامل ۳۴ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۶ خار پروانه ۳۵ واشر تخت ۲۲
۱۷ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۳۶ واشر تخت ۶
۱۸ کاسه نمد ۲۰×۴۰ ۳۷ پیچ آلن استیل ۵۰×۶
۱۹ سیم پیچ کامل  

کفکش S-15

مخصوص پمپاژ آب صاف

موارد استفاده:

کفکش هایS15 اسپیـکــو برای تخلیه آب در ساختمانهـا منابع آب و آبهای زائد ، آبهای صنعتی، گلخانه ها، مزارع باغات، استخر و تخلیه چاهکهایی که از آبهای زائد باران پر شده باشد بکار گرفته می شود.

پمپهای مدل S-15 با دهانه خروجی ۳ اینچ و با توجه به نوسانات برق شبکه با ۱۰% نوسان ولتاژ شبکه طراحی شده است.

مشخصات پمپ :

 • ناگفته نماند که پمپ مدل S-15 با مشخصات ذکرشده نه تنها تاکنون در ایران ساخته نشده بلکه مشابه خارجی آن نیز در ایران عرضه نگردیده است و این یکی از افتخارات شرکت اسپیکو می باشد.
 • کلیه قسمتهای پمپ و پروانه از آلمینیوم بـا آلیاژ مخصوص و شفت و کلیه پیچهای متعلقه از فولاد مخصوص زنـگنـزن (استنلس استیل) ساختـه شده است که مقاومت پمپهای کفکش اسپیکـو را در مقابل خوردگی چندیـن برابـرافزایش میدهد.
 • پس از ساخت و آزمایش نهایی کلیه قسمتهای آلمینیومی پمپهای اسپیکـو قبل ازرنگ در حوضچه های مخصـوص اسیدکــاری شــده تا در مقابل خوردگی نمکهای محلـول در آب زیادی داشته باشد.
 • الکتروموتورپمپهـای اسپیکـو از روتوراستاتور و سیمپیچی استانداردی که در محفظهای مخصوص قرار دارد تشکیل شده است.
 • در طراحی پمپ اسپیکو برای کیفیت بهتر و مطمئن تر و بالا بردن عمر سیلهـای مکانیکـی محفظه ای مملو از روغن مخصوص بین پمپ و الکتروموتــور در نظر گرفتــه شـده است کـه توسـط یـک جفـت سیل مکانیکی مخصوص و دو عدد کاسه نمد روغن کاملا آب بندی میشود.
 • کلیه تولیدات اسپیکو دارای یک سریال مشخص می باشند که شماره شناسایی پمپ شمـا محسوب می گردد که بر روی بدنه حکاکی‌شده است.
 • در صورتیکه برای محافظت پمپ از سیستمهای کنترل ساخته شده در اسپیکو استفاده شـود، پمپ مربوطه ششماه طبق شرایط مندرج در ضمانتنامه گارانتی بوده و ۵ سال خدمـات پس از فـروش آن ضمانت می گردد.
 

 

ابعاد پمپ

منحنی عملکرد

مشخصات فنی

مشخصات قطعات کفکش S-15

شماره قطعه نام شماره قطعه نام
۱ کابل ۲۰ پوسته موتور
۲ لاستیک محافظ کابل ۲۱ پیچ آلن استیل ۱۲×۸
۳ روبنده کابل گیر ۲۲ اورینگ ۷
۴ پیچ آلن استیل ۲۵×۸ ۲۳ سرامیک سیل
۵ لاستیک آببندی کابل ۲۴ سیل مکانیکی
۶ دسته پمپ ۲۵ اورینگ ۹۹
۷ درپوش موتور ۲۶ محفظه پمپ
۸ خازن ۲۷ کاسه نمد ۲۰×۴۰
۹ مهره برنجی سیم ۲۸ پروانه کفکش ۳ اینچ
۱۰ لاستیک آببندی سیم ۲۹ مهره پروانه
۱۱ واسطه دینام ۳۰ درپوش پمپ
۱۲ واشر فنری بلبرینگ ۳۱ صافی فلزی
۱۳ اورینگ موتور ۳۲ پیچ استیل ۱۶×۵ چهارسو
۱۴ بلبرینگ ۶۳۰۲ ۳۳ پیچ استیل ۲۵×۶
۱۵ شفت و روتور کامل ۳۴ پیچ آلن استیل ۲۵×۶
۱۶ خار پروانه ۳۵ واشر تخت ۲۲
۱۷ بلبرینگ ۶۲۰۵ ۳۶ واشر تخت ۶
۱۸ کاسه نمد ۲۰×۴۰ ۳۷ پیچ آلن ۵۰×۶
۱۹ سیم پیچ کامل