تازه ها

بالانس پروانه پمپ

⭕️ کاهش میزان ارتعاشات در یک پمپ سانتریفیوژ منجر به افزایش طول عمر و کارکرد مطمئن پمپ می شود. ⭕️ یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارتعاشات در

مشتریان ما

logo one
logo two
logo three
logo four